Rokbus

8310, 8312, 8320, 8322 SOLARIS URBINO 12

 

- zakupione 27.05.2020 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Energia”, działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

 

- niskopodłogowe, w pełni klimatyzowane, posiadające wyodrębnione miejsce dla osoby poruszającej się na wózku oraz dla wózka dziecięcego, 3 ładowarki USB podwójne,

- wyposażone w silnik Diesla o normie czystości spalin Euro VI,

- miejsc siedzących: 28.

 

fot. Piotr Surmiński

DSC02636.jpgDSC02655.jpgDSC02669.jpgDSC02671.jpgDSC02652.jpgDSC02647.jpgDSC02638.jpgDSC02642.jpg

 


8321 SOLARIS URBINO 12

- wprowadzony do eksploatacji w 2018 r.

- ilość miejsc siedzących: 30

 

fot. Marcin Nader


Polityka plików "Cookies"

Co to są pliki „cookies”?

 

Pliki „cookies” to dane informatyczne, przeważnie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników służące do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych ustawień. „Cookies” przeważnie posiadają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz ich unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

 

Plików "cookies" używamy do ulepszenia i optymalizacji korzystania z serwisu internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej dzięki czemy umożliwia ulepszanie jej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakie są rodzaje plików „cookies”?

 

Wyróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania ze strony internetowej lbądź wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

 

Dane osobowe, które zbierane są poprzez „cookies” mogą być zbierane tylko w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Dane te są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Jak usunąć „cookies”?

 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki można zablokować automatyczną obsługę plików „cookies”  bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o obsłudze „cookies” znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
Należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

8309 SOLARIS D10/I

- wprowadzony do eksploatacji w 2017 r.

- ilość miejsc: 31

- wyposażony w klimatyzację

 

CSC_0691.JPGCSC_0694.JPGCSC_0683.JPGCSC_0680.JPG


Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. informuje, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica).

2.     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez Administratora danych wszelkich czynności w celu należytego świadczenia usług objętych przedmiotem działalności.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. umowy lub świadczenia przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. usług objętych przedmiotem działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w związku ze świadczonymi przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. usługami, w szczególności upoważnione organy.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres niezbędny do zakończenia realizacji wszelkich obowiązków stron wynikających z umowy.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, tj. imienia i nazwiska, adresu, nr NIP, nazwa firmy, adres siedziby firmy, adresu e-mail, numeru telefonu

7.     Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w związku z nawiązaną współpracą, bądź od podwykonawców, bądź pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

8.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji Umowy i świadczenia usług przez ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.