Rokbus

Regulamin przewozów

Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy  w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu   (Załącznik do Zarządzenia nr 696/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2016r.).