OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - ZAKUP 4 SZT. AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH-ZUK ROKBUS 1-PN/2018 - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - ZAKUP 4 SZT. AUTOBUSÓW NISKOEMISYJNYCH-ZUK ROKBUS 1-PN/2018

Rokietnica, dnia 27 lipca 2018 roku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości 11,8÷12,2 m klasy MAXI.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27 lipca 2018 roku.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczyna przedmiotowe postępowanie w trybie Przetargu Nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie jego szczegółową treść można pobrać poniżej.

Osoba upoważniona do kontaktu:
Arkadiusz Bocian oraz Andrzej Godoń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa dnia 07 WRZEŚNIA 2018 roku o godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 WRZEŚNIA 2018 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o., ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica), w pokoju Prezesa Zarządu.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnia się na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do pływu terminu składania ofert.

Wobec powyższego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie udostępniona w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


************************************
31 lipca 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31 lipca 2018 roku pod numerem 2018/S 145-332952, które można pobrać poniżej (ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_www).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać poniżej (SIWZ_1_PN_dostawa autobusów).
 

************************************
31 sierpnia 2018 roku

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 można przejrzeć poniżej (Odpowiedzi na pytania 1).

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2018 roku, a jego treść można pobrać poniżej (Sprostowanie przekazanego ogłoszenia o zamówieniu).

Zmienioną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, można pobrać poniżej (SIWZ_1_PN_dostawa autobusów_ZMIANA).

Termin składania ofert upływa dnia 18 WRZEŚNIA 2018 roku o godz. 10:00.


************************************
04 września 2018 roku

Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04 września 2018 roku pod numerem 2018/S 169-385758, które można pobrać poniżej (Sprostowanie opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu).
 

************************************
06 września 2018 roku

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06 września 2018 roku, a jego treść można pobrać poniżej (Sprostowanie przekazanego ogłoszenia o zamówieniu nr 2).


Informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, można pobrać poniżej (Informacja o zmianie SIWZ).

Termin składania ofert upływa dnia 24 WRZEŚNIA 2018 roku o godz. 10:00.


************************************
12 września 2018 roku

Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11 września 2018 roku pod numerem 2018/S 174-395681, które można pobrać poniżej (Sprostowanie opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu nr 2).
 

************************************
25 września 2018 roku

Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj. informacje dotyczące:
1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
można pobrać poniżej (Zbiorcze zestawienie ofert).


************************************
11 października 2018 roku

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można pobrać poniżej (Informacja o wyborze oferty).

Załączniki
Pobierz plik: (Informacja o zmianie SIWZ.pdf)Informacja o zmianie SIWZ.pdf[Informacja o zmianie SIWZ]538 Kb
Pobierz plik: (Odpowiedzi na pytania 1.pdf)Odpowiedzi na pytania 1.pdf[Odpowiedzi na pytania 1]660 Kb
Pobierz plik: (ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_www.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu_opublikowane_www.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE]89 Kb
Pobierz plik: (ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_www.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_www.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej]87 Kb
Pobierz plik: (SIWZ_1_PN_dostawa autobusów.zip)SIWZ_1_PN_dostawa autobusów.zip[SIWZ 1 PN dostawa autobusów ]5809 Kb
Pobierz plik: (SIWZ_1_PN_dostawa autobusów_ZMIANA.zip)SIWZ_1_PN_dostawa autobusów_ZMIANA.zip[SIWZ_1_PN_dostawa autobusów_ZMIANA]2918 Kb
Pobierz plik: (sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane_2_www.pdf)sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane_2_www.pdf[Sprostowanie opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu nr 2]58 Kb
Pobierz plik: (sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane_www.pdf)sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_opublikowane_www.pdf[Sprostowanie opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu]67 Kb
Pobierz plik: (sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_2_www.pdf)sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_2_www.pdf[Sprostowanie przekazanego ogłoszenia o zamówieniu nr 2]54 Kb
Pobierz plik: (sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_www.pdf)sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_przekazane_do_publikacji_www.pdf[Sprostowanie przekazanego ogłoszenia o zamówieniu]66 Kb
Pobierz plik: (wybór oferty_informacja_www.pdf)wybór oferty_informacja_www.pdf[Informacja o wyborze oferty]546 Kb
Pobierz plik: (zbiorcze zestawienie ofert.pdf)zbiorcze zestawienie ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert]553 Kb

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.