Aktualności - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

WEEKEND MAJOWY 2017

Informujemy, na liniach podmiejskich 2 maja 2017 r. obowiązuje sobotni rozkład jazdy.

Informujemy też o korekcie rozkładu jazdy linii 882 od 4 maja.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017

833 - korekta 1 kursu od 13 lutego 2017 r.

Święto Trzech Króli - świąteczny rozkład jazdy

Kochani,

przypominamy: Święto Trzech Króli - obowiązuje świąteczny rozkład jazdy! :)

http://www.ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/wi-to-trzech-kroli-sprawd-jak-b-dzie-funkcjonowa-transport-publiczny-6-stycznia-2017r/

 

Zmiany rozkładów jazdy od 1 stycznia 2017 r.

Drodzy Pasażerowie,

w związku z integracją transportu zbiorowego z gminą Tarnowo Podgórne konieczne stało się dokonanie zmian w rozkładach jazdy. Poniżej przedstawiamy informację z ZTM w Poznaniu oraz nowe rozkłady jazdy.

NOWE ROZKŁADY JAZDY:

Życzenia Bożonarodzeniowe 2016

 

Komunikacja podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

 

 

Integracja transportu z Gminą Tarnowo Podgórne

Warto zapoznać się z nowościami, jakie czekają na nas od 1 stycznia, wprowadzone zostaną nowe linie łączące Tarnowo Podgórne z Poznaniem, ale co istotne także z Gminą Rokietnica.

http://www.ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/od-1-stycznia-2017-roku-integracja-transportu-publicznego-miasta-poznania-i-gminy-tarnowo-podgorne-wszystko-co-warto-wiedziec/

Schemat sieci połączeń:

Konsultacje społeczne - linia 832

W związku z licznymi zapytaniami i uwagami dotyczącymi planowanych zmian na linii 832, informujemy, że rozkład jazdy tej linii nie ulega zmianie.

W związku z integracją transportu publicznego Gminy Tarnowo Podgórne i Miasta Poznania od 1 stycznia 2017 zostanie uruchomione 6 kursów linii 821 na trasie Tarnowo Podgórne – Rokietnica, Stacja. Szczegóły tego połączenia podamy jak najszybciej po uzgodnieniach.

Zapraszamy dziś na spotkanie konsultacyjne o 18.00 do Klubu Sołeckiego w Mrowinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - OLEJ NAPĘDOWY

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Termin składania ofert: 9 grudnia 2016 r., godz. 15.00

Zamawiający/Odbiorca: Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 39

 

Przedmiot Zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.
 2. Dostawa oleju napędowego o parametrach odpowiadających normie PN-EN 590 do zbiornika odbiorcy zlokalizowanego w siedzibie odbiorcy, w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi: ok. 360 000  litrów (w miesiącu realizowanych jest 5-6 dostaw oleju napędowego o wielkości rzędu 4,8 m3 - pojemniki mają pojemność 5m3, paliwo przyjmowane jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, preferowane godziny: 8.00-20.00).
 4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej  w umowie.

Wymogi:

 1. Towar będzie wydawany odbiorcy i wskazanym przez niego osobom bezgotówkowo, płatności będą następowały w formie przelewu bankowego w terminie minimum 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 2. Jednostką służącą do rozliczenia dostarczonego Towaru jest m3 w temperaturze rzeczywistej  podawany z dokładnością 0,00001.
 3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 4. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

W celu porównania ofert prosimy o podanie sposobu kalkulacji ceny paliwa (bazowa cena - ewentualny rabat) oraz o cenę paliwa na dzień 24 listopada 2016 r.

Dostawy paliwa winny być realizowane w ciągu 24h od złozenia zamówienia.

Bazowa cena paliwa to cena paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.  Zamawiający wyraża zgodę na odbiór paliwa na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora cysterny, potwierdzony podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia FV.

Oferty należy złożyć do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz. 15:00

- osobiście w siedzibie ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o., ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, biuro czynne w godz. 7.00-15.00,

- drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa oleju napędowego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
 2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

Do porozumiewania się z Zamawiajacym w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest:

Eliza Nowakowska-Fischer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 61 81 45 431

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.