Rokbus

Nowa lokalizacja POK na pętli Ogrody

 

LINIA NOCNA DO ROKIETNICY

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż od dziś autobus nocnej linii 239 będzie dojeżdżał też do Rokietnicy :-) ZUK "ROKBUS" także włącza się do obsługi tej linii wspierając tabor MPK :-)

Do zobaczenia na nocnej zmianie :-)

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU NOCNEGO 239

Linia 830 - ważne zmiany

WAŻNE ZMIANY NA LINII 830

Część kursów skierowano ul. Podjazdową do Kobylnik. Wzdłuż trasy przejazdu uruchomione zostaną nowe przystanki: Retmańska, Kiekrz/Wiatraczna, Rogierówko/Kościuszki, Kobylniki/Lipowa.
Odjazd z Kobylnik o godz.: 5.57, 9.40, 13.45, 17.29 oraz 19.37, a z przystanku Wilków Morskich n/ż o godzinie: 5.17; 9.30, 13.13, 17.02, 19.07.
Korekta godzin odjazdów z Pawłowic z 9.28 na 9.23 oraz z 17.00 na 16.55.

Zmiany na liniach od 31 sierpnia 2015 r.

UWAGA PASAŻEROWIE!

Od poniedziałku (31 sierpnia) zacznie obowiązywać zasadniczy rozkład jazdy.
Zwróćcie proszę szczególną uwagę na informacje o liniach: 830,832,891,893.

 

Wynik konkursu na stanowisko prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, z dniem 01 lipca 2015r,  na prezesa zarządu Spółki został powołany p. Marian Szymański.

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu - drugi etap

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. informuje, że po analizie formalnej zgłoszeń kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Spółki, do drugiego etapu konkursu zostali zakwalifikowani:

1. Marcin Jankowski

2. Marian Szymański

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. ul. Rolna 39  62-090 Rokietnica, ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezes Zarządu Spółki.

Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o „Regulamin postępowania konkursowego na stanowiska prezesa zarządu  i członka zarządu zakładu usług komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy”, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu winni posiadać certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym drogowym transporcie osób i spełniać wymagania określone w regulaminie.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które powinny być złożone przez kandydatów biorących udział w postępowaniu zawiera § 9 Regulaminu.

 

Składanie zgłoszeń

  1. Pisemne zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa „ROKBUS” Sp. z o.o..
  2. Zgłoszenia należy w złożyć w biurze Spółki przy ul. Rolna 39 w Rokietnicy.
  3. Zgłoszenia należy złożyć/przesłać w terminie do dnia 28 maja 2015r. do godz. 8.00 (decyduje termin dostarczenia zgłoszenia do biura Spółki).
  4. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28 maja 2015r. o godzinie 9.00.
  5. Wstępne informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać wyłącznie osobiście u Prezesa Zarządu mgr inż. Piotra Stasiaka od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 12 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Lista kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona
29 maja 2015r na stronie internetowej Spółki. O terminie przesłuchania zakwalifikowani do drugiego etapu kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłaniania kandydatów. W takim przypadku Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego drogą elektroniczną.


 

Załączniki
Pobierz plik: (Regulamin postępowania konkursowego.pdf)Regulamin postępowania konkursowego[ ]309 Kb

Wesołego Alleluja! :)

 

 

 

Zmiany w przystankach na żądanie

Drodzy Pasażerowie,
od 16 marca na trasie linii 832 niektóre przystanki na obszarze Poznania i gminy Suchy Las będą traktowane jako „na żądanie”.
Lista przystanków na załączonym zdjęciu, a więcej szczegółów pod adresem: http://www.ztm.poznan.pl/…/od-16-marca-wi-cej-przystankow-…/

Linia SZKOLNA - uaktualniony rozkład jazdy obowiązujący od 01.03.2015 r.

Szanowni Państwo,

w zakładce ROZKŁAD JAZDY -  znajduje się aktualny (ważny od poniedziałku: 02.03.2015 r.) rozkład jazdy linii szkolnej, serdecznie zapraszamy do zapoznania się:

http://www.rokbus.com.pl/rozklad-jazdy - informacja znajuje się na samym dole :)