Aktualności - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

Z głębokim żalem zawiadamiamy...

 

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

Mariana Szymańskiego

Prezesa Zarządu ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o. w latach 2015-2019.

Byłeś życzliwym, zawsze uśmiechniętym człowiekiem,

na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym

składają

Zarząd i Pracownicy

ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Msza św. i pogrzeb odbędą się w czwartek, 21 marca o godz. 12.00

na cmentarzu parafialnym przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.

Funkcjonowanie komunikacji w okresie ferii szkolnych 2019

ZTM | INFORMACJE

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w czasie ferii.

 

Funkcjonowanie komunikacji w gminie Rokietnica podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku - przypomnienie

Szanowni Państwo,

przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji w gminie Rokietnica - 31 grudnia nasze autobusy kursują jak w sobotę, ze zmianami. Prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

 

Boże Narodzenie 2018

Funkcjonowanie komunikacji w gminie Rokietnica podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji w gminie Rokietnica podczas zbliżającego się okresu świątecznego, proszę zwrócić szczególną uwagę na:

- kursowanie naszych linii 27,28 i 31 grudnia – autobusy kursują jak w sobotę,

- kursowanie linii 239: w każdą noc od 22.12.2018 do 1.01.2019 linia 239 kursuje do Starzyn jak w każdą noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania ofertowego na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki ROKBUS informuje, że zakończono postępowanie w ramach zapytania ofertowego na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

 

Informujemy, iż wybrano ofertę firmy:

 

“MAC-BENZ”

Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna

64-500 Szamotuły, ul. Lipowa 72A

 

Zarząd składa podziękowanie wszystkim podmiotom, które złożyły oferty.

832 - korekta kursu od 30.11.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek mieszkańców gminy Rokietnica od dnia 30.11.2018 r. nastąpi korekta godzin odjazdu linii nr 832: kurs o godz. 6.55 z Przybrody zostanie przyspieszony o 10 minut, na godzinę 6.45.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup ON

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 30 listopada 2018 r., godz. 15.00

Zamawiający/Odbiorca:

Zakład Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. 62-090 Rokietnica, ul. Rolna 39

 

Przedmiot Zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Bezgotówkowy zakup oleju napędowego dla pojazdów Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o.
 2. Dostawa oleju napędowego o parametrach odpowiadających normie PN-EN 590 do zbiornika odbiorcy zlokalizowanego w siedzibie odbiorcy, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
 3. Szacunkowe zapotrzebowanie  na olej napędowy do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi: ok. 410 000  litrów (w miesiącu realizowanych jest ok. 7 dostaw oleju napędowego o wielkości rzędu 4,8 m3, pojemniki mają pojemność 5m3, paliwo przyjmowane jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, preferowane godziny: 8.00-20.00).
 4. Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej  w umowie.

Wymogi:

 1. Towar będzie wydawany odbiorcy i wskazanym przez niego osobom bezgotówkowo (płatności będą następowały w formie przelewu bankowego w terminie minimum 14 dni od daty wystawienia faktury VAT).
 2. Jednostką służącą do rozliczenia dostarczonego Towaru jest m3 w temperaturze rzeczywistej  podawany z dokładnością 0,00001.
 3. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.
 4. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

W celu porównania ofert prosimy o podanie sposobu kalkulacji ceny paliwa (bazowa cena - ewentualny rabat) oraz o cenę paliwa na dzień 5 listopada 2018 r.

Dostawy paliwa winny być realizowane w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

Bazowa cena paliwa to cena paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.  Zamawiający wyraża zgodę na odbiór paliwa na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora cysterny, potwierdzony podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia FV.

Oferty należy złożyć do dnia 30 listopada 2018 r., do godz. 15:00

- osobiście w siedzibie ZUK „ROKBUS” Sp. z o.o., ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, biuro czynne w godz. 7.00-15.00,

- drogą pocztową (adres jw.) decyduje data wpływu oferty

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa oleju napędowego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta.
 2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

Charakter dostaw:

 1. W miesiącu realizowanych jest przeciętnie 7 dostaw oleju napędowego o wielkości rzędu 4,8 m3.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniona jest:

Eliza Nowakowska-Fischer, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , 61 81 45 431

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji

19. PKO Poznań Maraton - zmiany tras autobusów

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.