Aktualności - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

Linie 831, 833, 853 – możliwe niewielkie opóźnienia

Informujemy, iż w związku z remontem zniszczonej nawierzchni jezdni na ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Polskiej, zamknięty dla ruchu kołowego zostanie jeden pas jezdni ulicy Dąbrowskiego. Obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu - od ulicy Szpitalnej do ulicy Polskiej. W przeciwnym kierunku (w stronę centrum) autobusy linii 831, 833, 853 korzystać będą z objazdu przez ulice Polską i Nowinę, co może powodować niewielkie opóźnienia w kursowaniu tych linii.

Prace remontowe potrwają od 4 do 21 września 2013 roku.

Za wszystkie ewentualne opóźnienia serdecznie przepraszamy.

 

Przystanek KIEKRZ KOŚCIÓŁ na ul. Pawłowickiej

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego oraz Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera, z dniem 1 września 2013 roku uruchomiony zostanie przystanek komunikacyjny KIEKRZ KOŚCIÓŁ zlokalizowany przy ul. Pawłowickiej, na trasie linii 833, 853 w kierunku Poznań – Pawłowice. W związku z powyższym uczniowie z Pawłowic w drodze powrotnej ze szkoły do domu będą mogli od tego roku szkolnego korzystać z ww. przystanku.

 

 

BusTour - zdjęcia z trasy :-)

Projekt BusTour zakończony, warto więc zobaczyć jak przyjemnie spędzaliśmy czas na trasie koncertowej ROKBUSu i GOKu :-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce GALERIA

Za udział w naszej wakacyjnej przygodzie wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy! :-)

 

Nowe punkty sprzedaży biletów jednorazowych

Zapraszamy do naszych nowych punktów sprzedaży biletów jednorazowych w Sobocie i Krzyszkowie:

- Sklep Spożywczy NATI, Natalia Staniszewska, ul. Poznańska 4A, Sobota,

- Sklep Spożywczo-Mięsny MAGDA Magdalena Adam, ul. Główna 34, Krzyszkowo.

 

 

Linia 831 - możliwe opóźnienia

Uprzejmie informujemy, iż od 19 sierpnia 2013 r. w związku z przebudową w Rokietnicy skrzyżowania Trakt Napoleoński / Szamotulska, na przebudowywanym odcinku drogi będzie odbywał się ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. W związku z tym mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 831.

Ponadto w związku z powyższą przebudową skrzyżowania przesunięty zostanie przystanek Rokietnica, Trakt Napoleoński.

Za utrudnienia, które mogą potrwać do końca października 2013 r., przepraszamy.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Uprzejmie informujemy o udzieleniu zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów autocasco, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161100,00 PLN.

NFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155220,00

  • Oferta z najniższą ceną: 155220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169282,00

  • Waluta: PLN

Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych

 

Uwaga Pawłowice - nieczynne przystanki!

W dniu 26 lipca 2013 r. (piątek) autobusy komunikacji Gminy Rokietnica (linie: 831, 833, 853) z przyczyn od nas niezależnych (związanych z budową sieci gazowej oraz remontem drogi) nie będą wjeżdżać do Pawłowic.

Przystanki:

  • Kiekrz, Czysta,
  • Pawłowice, Pawłowicka,
  • Pawłowice, Pętla

będą w tym dniu nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wynik przetargu na ubezpieczenia komunikacyjne

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania o zamówienie publiczne , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na zadanie pod nazwą:
„Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego”
Numer ogłoszenia: 130433-2013


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Linie 831, 833, 853 - możliwe opóźnienia w kursowaniu autobusów

Uprzejmie informujemy, iż od 22 lipca 2013 r. w związku z budową sieci gazowej oraz remontem drogi na odcinku 200-metrowym w Pawłowicach (ulica Pawłowicka, za zakrętem z ul. Czystej w stronę pętli), będzie odbywał się ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. W związku z tym mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w kursowaniu autobusów linii 831, 833, 853.

Za utrudnienia, które mogą potrwać do 26 lipca 2013 r., przepraszamy.

 

Przetarg na ubezpieczenia komunikacyjne

Zakład Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp.z o.o. , ul. Rolna 39, 62-090 Rokietnica, woj. wielkopolskie, ogłasza przetarg na ubezpieczenie komunikacyjne:

- odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów autocasco,

- następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń

Załącznik nr 4 - wykazy majątku (dane pojazdów) i inne dane zamawiajacego

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 2

 

Informujemy o wyborze najkorzystaniejszej oferty: WYNIK PRZETARGU


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.